تحقیقات نوین در برق- اطلاعات تماس
دفتر مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

خوزستان - دزفول - کوی آزادگان، بلوار دانشگاه،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول- دانشکده فنی و مهندسی، گروه برق، دفتر مجله علمی تخصصی تحقیقات نوین در برق
تلفن تماس: 9-06142420601 - داخلی 365

نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات نوین در برق:
http://jeps.iaud.ac.ir/find.php?item=1.57.19.fa
برگشت به اصل مطلب