تحقیقات نوین در برق- اطلاعات تماس
دفتر مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی:
دزفول،کوی آزادگان، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دانشکده فنی و مهندسی، گروه برق، دفتر مجله تحقیقات نوین در برق
کدپستی: 6461146411
صندوق پستی: 313
تلفن:  06142422747
فکس: 06142422090
پست الکترونیک: jeps.deziaud.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات نوین در برق:
http://jeps.iaud.ac.ir/find.php?item=1.57.19.fa
برگشت به اصل مطلب