تحقیقات نوین در برق- تماس با ما
تماس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نشانی: دزفول،کوی آزادگان، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دانشکده فنی و مهندسی، گروه برق، دفتر مجله تحقیقات نوین در برق
کدپستی: ۶۴۶۱۱۴۶۴۱۱
صندوق پستی: ۳۱۳
تلفن:  ۰۶۱۴۲۴۲۲۷۴۷
فکس: ۰۶۱۴۲۴۲۲۰۹۰
پست الکترونیک: jeps.deziaud.ac.ir
                    jeps.iaudgmail.com

 

نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات نوین در برق:
http://jeps.iaud.ac.ir/find.php?item=1.56.18.fa
برگشت به اصل مطلب