تحقیقات نوین در برق- تماس با ما
تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس پستی:
خوزستان - دزفول - کوی آزادگان -دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول- دانشکده فنی-گروه برق-
دفتر مجله علمی تخصصی تحقیقات نوین در برق

آدرس الکترونیکی:     jnrep.dez@gmail.com         ,         jnrep.dez@iaud.ac.ir

 

نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات نوین در برق:
http://jeps.iaud.ac.ir/find.php?item=1.56.18.fa
برگشت به اصل مطلب