:: دوره 6، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1396 ) ::
جلد 6 شماره 1 صفحات 18-24 برگشت به فهرست نسخه ها
آنالیز وتعیین یک سیستم ترکیبی تولید پراکنده برای یک ناحیه مسکونی
موسی اشرافی، دکتر علی اصغر شجاعی*، فرهاد فرهمند
چکیده:   (562 مشاهده)
اﻣﺮوزه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از اﻣﻴﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﻳﻦ راه ﺣل هﺎ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻛﺮدن ﻧﻴﺎز ﺑﺮق ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ تبدیل شده است. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدن اﻧﺮژی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ،درﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﻳﻦ اﻧﺮژی ﻫﺎیﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ می تواند‌‌‌راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮی ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ای رﺳﻴد.در این پژوهش روستا سوقند‌که در بخش مرکزی شهرستان نیشابور موردبررسی قرار گرفته است.تقاضای توان مصرفی سوقند ازسال 1381تاکنون توسط پست 63/20 کیلوولت دیزباد تأمین میگردد ؛که تغذیه بارهای پراکنده منطقه را به عهده دارد.در این پژوهش با توجه به موقعیت مناسب‌ روستا از نظر شرایط جوی و همچنین تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی و زیست محیطی منطقه در آینده به بررسی نقش اضافه شدن منابع تولید پراکنده به شبکه پرداختیم و به این نتیجه می‌رسیم که استفاده از این منابع میزان هزینه‌ها را تا 57 درصد و میزان تولیدوآلاینده ها را تا 70 درصد کاهش می‌دهد. این مقاله در 2 سناریو مورد بررسی قرار گرفت ونتایج انتخاب یک سیستم بهینه شرح داده شده است.
واژه‌های کلیدی: انرژی تجدیدپذیر، فتوولتائیک، دیزل ژنراتور، باتری، هومر.
متن کامل [PDF 800 kb]   (100 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/9/12 | پذیرش: 1398/1/28 | انتشار: 1398/1/28


XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها